Wilt u zich inschrijven ?

Inschrijfformulier 

 

Printen, invullen, scannen, opsturen.  Dank u!

 

                                                  ALGEMENE VOORWAARDEN  

BETREFT:

1. Inschrijving                                         

2. Annuleringskosten  /  Data-aanpassing                                                      

3. Betalingscondities  

                                                         

1. Inschrijving 

O  Acceptatie van een inschrijving voor een Basis-, Arbeids-, of een Familiemediation Opleiding / Masterclass kan eerst na een Intake-gesprek  plaatsvinden. 

O  Aanmelding voor een Mediation Assessment Oefening en/of ADR-MfN-DVD-Assessment Opname kan ook per email.

Voor een Intake-gesprek kunt u contact opnemen met de heer Peter van Cosburgh op maandag, woensdag en donderdag tussen 10 en 12 uur telefonisch: 072-79 200 14, of mobiel: 0646 001 338, of per email: info@mediatorworld.nl

2. Annuleringskosten / Data-aanpassing

Mediator World bv (MW) behoudt zich het recht voor, om bij annulering van een inschrijving onderstaande annuleringskosten in rekening te mogen brengen: 

  • voor een Basis-, Arbeids- en Familiemediation Opleiding / Masterclass:

      o  tot 30 dagen vóór aanvang 25%

      o  29 t/m 14 dagen vóór aanvang 50%

      o  vanaf 13 dagen tot aanvang van en tijdens de Opleiding 100%

 

  • voor een Mediation Assessment Oefening (MAO):

       o  tot 2 dagen vóór aanvang 50% 

       o  1 dag vóór aanvang, of op de dag 100% 

 

  • voor ADR / MfN-DVD Assessment Opname:

       o  tot 2 dagen vóór aanvang 50% 

       o  1 dag vóór aanvang, of op de dag 100%

 

  • voor andere inschrijvingen, diensten, etc. in overleg.

 

  • Mediator World bv heeft het recht, om de data te verplaatsen naar een eerder of later tijdstip zonder creditering e/o restitutie van facturen e/o reeds ontvangen betalingen.

3. Betalingscondities 

Facturen betreffende Basis-, Arbeids- en Familiemediation Opleiding / Masterclass dienen  30 (dertig) dagen vóór aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Tevens geldt een 25% aanbetaling bij inschrijving voor een Specialisatie Opleiding. Voor alle andere facturen geldt een betaaltermijn van 7 (zeven) dagen. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, en OvB-kosten.

NB. Vrijgave opname inzake ADR of MfN-DVD-Assessment. De opname wordt eerst vrij gegeven ná betaling van de eventueel openstaande factuur.

Aanvulling Algemene Voorwaarden m.b.t. locatie Curacao

Mediator World bv hanteert het volgende annuleringsbeleid: Bij annulering door de cursusdeelnemer bij 30 tot 14 dagen voor de cursusdatum is 50% en bij 14 dagen tot en tijdens de cursus het volledige cursusgeld verschuldigd. Indien het volledige cursusgeld niet uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum door Mediator World bv is ontvangen, behoudt Mediator World bv zich het recht voor om de cursusplaats beschikbaar te stellen. Dit ontslaat de cursusdeelnemer niet van zijn/haar betalingsverplichting. Mediator World bv behoudt zich het recht voor tot wijziging van cursusdagen, annulering bij onvoorziene omstandigheden of annulering bij te weinig cursusdeelnemers. Bij annulering heeft de cursusdeelnemer recht op restitutie van het reeds betaalde cursusgeld, mits er geen nieuwe cursusdata zijn vastgesteld? In geen geval kan Mediator World bv aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van de wijziging of annulering.

 

 

 

                     mediatorworldbanner