MfN* 16 PE 2-daagse Masterclass Familiemediation

*=MfN 16 PE  (PE13546 vervolg)     MfN

Datum: november 2019

Locatie: Willemstad, Curacao

Zeer geschikt voor psychologen en juristen.

Niet-Basis Mediators kunnen ook deelnemen.

Trainers :

Mvr. Ettina van der Aar (MfN-RM Fam. & Arbeid / L&D)

Hr. Peter van Cosburgh (Coördinator)

Kosten : Nafl. 895,- PER DAG ! Prijzen: incl. lunch en reader, excl. OvB

nb. Men kan kiezen om alleen dag één bij te wonen; Familiemediationvaardigheden.

 

DAG 1  Familiemediationvaardigheden

Familiemediation algemeen

    • Doelstelling en opzet training
    • Hoe ziet op hoofdlijnen een traject familiemediation er uit
    • Wat zijn de voor- en nadelen van mediation voor de partners
    • Welke mogelijkheden zijn er om mentale weerbaarheid te bevorderen

De stappen in het echtscheidingsproces

   • Kennismaking met partijen, wie ben je, wat wil je bereiken
   • Conflict- & interventietechnieken
   • Rouwcurve van Kübler-Ross
   • Reframen / vertalen / stilte  
   • Ouderschapsplan.
   • Echtscheidingsconvenant

 

DAG 2    Verdieping en Juridische Aspecten

De achterliggende emoties en hoe deze te herkennen

   • Basiskennis van ontwikkelingsfase kinderen
   • Psychologische, sociale en fysieke factoren
   • Gevolgen voor de toekomst bij Scheiding en ouderschap
    • Omgaan met emoties en de omgeving (oefeningen)
    • Invloed omgeving (prive en sociaal)
    • Oefening

Evaluatie / Extra aandacht voor bepaalde onderwerpen van Dag één.

Uitreiking Certificaat .

EINDE


 

MfN 8-daagse Familie Mediation Opleiding

Locatie en datum: in overleg

Mediator World logo             MfN

De opleiding tot erkend Familie Mediator van het Familie Mediation Centrum in Hengelo is ontwikkeld op basis van de dagelijkse praktijk en de ruime ervaring van meerdere familiemediators, een gecertificeerd financieel planner (FFP) en een docent van de Hogeschool. Het programma leidt de deelnemer door het proces van een relatiescheiding in al zijn facetten en zorgt voor een goede basis als startende Familie Mediator. Na afronding van de opleiding is de deelnemer in staat om mensen, die nauw aan elkaar verbonden zijn en tot een nieuw evenwicht in de onderlinge verhoudingen willen komen, op een heldere, zorgvuldige en menselijke wijze te begeleiden.

Voor alle informatie over de opleiding Familie Mediator verwijzen wij u graag door naar de website van het Familie Mediation Centrum: www.familiemediationcentrum.nl

Conflicten binnen familiesystemen zijn complex. Aan familierelaties kleeft vaak een lange historie, waarbij ook de stem van vorige generaties kan doorklinken. Conflicten in families komen dikwijls voort uit dieper liggende problemen. Hierdoor is alleen het conflict oplossen niet bevredigend en zal er, om tot duurzame oplossingen te komen, op zoek moeten worden gegaan naar achterliggende oorzaken.

Familie mediation is professionele begeleiding bieden aan gezins- en familieleden, zodat zij zelf hun onderlinge problemen (familiekwesties) op kunnen lossen. Deze specialistische opleiding is nu ook op Curacao te volgen!

Zwaartepunten, die in deze opleiding aan bod komen, zijn:

 • invulling van het voortgezet ouderschap, waaronder: zorgverdeling, invulling van het contact met de kinderen, ouderschapsplan;
 • beëindiging van een samenleving, ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en daaraan verbonden gevolgen, zoals pensioenverevening en andere belangrijke financiële aspecten.
 • afwikkeling van nalatenschappen;
 • overige conflicten gerezen tussen familieleden.

Deze opleiding biedt voor MfN professionals 48 PE punten.

MfN

De opleiding Familie Mediation biedt je een gedegen opleiding tot familiemediator, dus een stevige basis om je op familiegebied verder te specialiseren en profileren.

Voor wie is deze opleiding geschikt:

Voor iedereen die zich verder wil specialiseren als familie mediator. De vereiste voor deelname aan deze opleiding is een afgeronde geaccrediteerde Basis Mediator opleiding.

Wat biedt deze opleiding:

De opleiding Familiemediation integreert gedragswetenschappelijke, juridische, financiële en fiscale kennis met het opdoen (uitbreiden) van specifieke vaardigheden, die nodig zijn om als familiemediator gedegen de praktijk in te kunnen stappen.

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs.

Gedurende de lesdagen wordt naast kennisoverdracht veel gewerkt aan casuïstiek en praktijksimulaties. Om de theorie en vaardigheden van de aspirant familiemediators te toetsen wordt er uiteraard volgens de richtlijnen van het MfN-Protocol gewerkt.

Hoe lang is de training:

De opleiding Familie Mediation omvat 8 plenaire lesdagen. Tijdens de opleiding werk je gericht aan opdrachten.

Waar en wanneer wordt de training aangeboden:

Curacao  “in nader overleg”.

Speciaal voor Basis Mediators, die zich graag willen onderscheiden.

Kosten: Afl. 5.450,- (incl. Reader, boekenpakket en lunch, etc.)

‘Handboek Scheidingsbemiddeling’ door Peter Hoefnagels

‘Scheiden in Nederland’ door Annette van Riemsdijk

‘Kind en Echtscheiding’ door Karin Singendonk en Greet Meesters

‘Een ouderschapsplan maken’ door Pieter Vermeulen

‘Onze zeer gedetailleerde reader ‘Opleiding Familie Mediation’